Generalforsamling 2018

31/01/2018 14:03

Referat fra generalforsamlingen i 2018

 Thyregod Fællesantenne har afholdt generalforsamling torsdag den 22. marts i hallens cafeteria.

 Som sædvanlig berettede formanden om året 2017, som har været et ret stabilt år rent signalmæssigt. Programindholdet i de enkelte TV pakker sammensættes ud fra en brugerundersøgelse, som Stofa foretager blandt abonnenterne ( og af bestyrelsen selvfølgelig)

 Priserne på de enkelte programmer forhandles af Stofa direkte med de enkelte programudbydere.

Regnskabet blev godkendt, og der var genvalg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

 Susanne Søgaard fra Stofa viste ved hjælp af power point aktuelt nyt fra Stofa og svarede på spørgsmål fra de fremmødte. Se evt. Thyregod Fællesantennes hjemmeside.

Det må gå godt i foreningen, idet fremmødte mennesker til generalforsamlingen var meget beskeden – faktisk kun fem medlemmer var mødt op, plus bestyrelsen. Det må være udtryk for tilfredshed.

 Både formandens beretning og regnskab kan snart ses på foreningens hjemmeside.

 Udover bestyrelsen er følgende valgt:

 Bestyrelsessuppleanter er

  1.        Brian Andersen og
  2.        Leif Rahbæk

 De to revisorer er:

  1.        Brian Nielsen og
  2.        Pia Klüver  - 

Svend Erik Pedersen er revisorsuppleant

 

 

Nyt

Nyhedsbrev