Generalforsamlingen 2017

08/03/2017 15:28

 

                    Susanne fortæller om VÆLG SELV nyheden.

Tirsdag den 7. marts 2017 blev der afholdt generalforsamling. Udover bestyrelsen var der i alt otte personer mødt op. Desuden var Susanne Søgaard fra Stofa til stede. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt ( kan ses på hjemmesiden). Ligeledes blev regnskabet godkendt ( kan ses på hjemmesiden) Der var genvalg af både H.V. Hansen og Jens Ørnsholt. Der var ingen indkomne forslag. Under punktet evt. blev der stillet spørgsmål ang. hvorfor der lige pludselig var et gebyr på kr. 5,82 på Stofas opkrævninger. Tja, vi lever jo i en tid med gebyr på næsten alt….. Der blev spurgt: kan man justere den overordnede lyd på sit TV? Nej var svaret. Stofa tilbød alle gratis eftersyn af udstyr i hjemmene af en tekniker, men kunderne skal selv betale for evt. materialer. Susanne fra Stofa gennemgik VÆLG SELV OG MIT TV.

Nyt

Nyhedsbrev